2007

Imprezy sportowo - rekreacyjne w sopockich szkołach podst.7.000zł
Ubiór ( koszulki, dresy )
Wyjazdy na zawody
Szkolenie ( miejsca treningowe w klubie "Kolaseum" )
Za sprzątanie lasu na osiedlu Przylesie3.380zł
Na obóz sportowy w Przywidzu4.000zł
Szkolenie ( miejsca treningowe w klubie "Kolaseum" na drugie półrocze 2007r. )5.000zł